BTC støtter en god sag


Alexandra kollegietSom noget nyt har klubben valgt, at vi fremover vil lade en del af deltagergebyret fra kvindetrien gå til et humanitært formål.

I år drejer det sig om Alexandra kollegiet som er et kollegium, der hører under mødrehjælpen, for unge mødre og deres børn. Kollegiet har til formål at støtte, rådgive og vejlede unge, enlige og vanskeligt stillede forældre, således at de kan gennemføre en kompetencegivende uddannelse.

Der gives socialrådgivning, vejledning i børneopdragelse, og der tilbydes hjælp til konfliktløsning samt familierådslagning og mægling. Der ydes desuden lektiehjælp, økonomisk rådgivning, krisehjælp m.m.

Læs mere om Alexandra kollegiet her: http://www.alexandrakollegiet.dk/

Skrevet af kvindetri udvalget marts 2009