Stævnevejledning 2016


Polar Brøndby Kvindetri 14. August 2016

staevnevejl

Kære deltager

Vi nærmer os datoen for årets sjoveste og hyggeligste kvinde triathlon stævne. På
hjemmesiden www.kvindetri.dk kan du finde alle nødvendige oplysninger om stævnet,
menupunkt ”Kvindetri”.

Vær opmærksom på følgende:

  • Hvis du ikke har gjort dit hår vådt inden du hopper i Vestbads bassiner, SKAL du bruge badehætte.
  • Du må ikke køre med musik i ørene aht trafiksikkerheden.

Vær opmærksom på, at cykelruten vil blive kørt som 3 runder på en rute i og
omkring Brøndbyøster. Vær opmærksom på, at du selv skal tælle omgange !!!

KØR FORSIGTIGT, KØR EFTER FORHOLDENE, NOGLE STEDER ER DER BEGRÆNSET
PLADS, RUTEN INDEHOLDER MANGE SVING. PAS PÅ HINANDEN OG HUSK AT HAVE DET
SJOVT UNDERVEJS !!

Du får ikke tilsendt noget materiale før stævnet. Programmet her skal du selv printe ud,
og dit deltagernummer samt din starttid, vil blive fremsendt med en mail til dig inden
stævnet. Kom i god tid til stævnet. Vi anbefaler mindst 1 time før din start.

Tidtagning
Dit startnummer indeholder en chip, så din tid automatisk registreres ved:
Cykel ud
Cykel ind
Mål

Når du er færdig med svømning og gør dig klar til cykling, så skal du have dit
startnummer placeret på maven når du cykler og løber. Når du kommer til cykel ind, skal
du hoppe af cyklen, inden du går under portalen, som registrerer din tid. Vores hjælpere
vil gøre dig opmærksom på dette, når du er lige ved portalen.

Parkering
Vi har haft problemer mht. klager fra boligselskabet omkring Vestbadet, pga. deltagere,
der parkerer på de grønne områder omkring stævneområdet.

Vi skal derfor indskærpe, at det er aldeles forbudt at parkere på de grønne områder, der
vil være afgrænset af minestrimmel, og politiet vil kigge forbi, og se om deltagerne
overholder de retningslinier, vi har fået for afholdelse af stævnet – så derfor:
Hvis du kommer fra Nykær-siden, kan du parkere ved Kvickly ved Nygårds Plads, Nygårds
kirke eller på Nygårdsskolen P-plads og skolegård ca. 200 m før Vestbadet – desuden kan
der henvises til parkering ved GSK i samme område. Og kommer du fra Nørrekær-siden,
så parker ved Milestedets P-plads og skole, også ca. 200 m før Vestbadet.
Hjælp os med at følge ovenstående anvisninger for parkering, så alle parter kan være
glade på dagen. Der vil være officials som kan guide dig til et område. Følg venligst
deres henvisning.

Stævne adresse:
Vestbad, Nykær 26, 2605 Brøndby.

Registrering / nummerudlevering
Når du kommer til Vestbadet, skal du registreres, have udleveret dit startnummer, label
som skal sættes på cyklen, samt deltagerpose og Tshirt. Vi står i ’registreringsteltet’,
overfor Vestbadets hovedindgang, så vi er nemme at finde. Husk at have dit navn og dit
startnummer som du får pr mail, parat ved registreringen (dette kan også findes på
www.sporti.dk ). Hvis du henter startnumre for andre end dig selv, så medbring en kopi
af deres mails. Vi åbner for registreringen kl. 8.00.

Omklædning
Omklædning før stævnet foregår i Vestbadets omklædningsrum samt i et telt på
stævnepladsen. Teltet kan også benyttes til omklædning efter svømning.
HUSK at tage brusebad før svømmestart!

Bagageplads / skiftezone
Efter omklædning skal du anbringe din bagage i bagagepladsen/skiftezonen. Se efter dit
starttidspunkt. Vi gør opmærksom på, at der IKKE må være tøj ved cykelparkering.
Bruger du cykelsko, er det bedst, at du efter svømningen runder din bagageplads i
bagagepladsen/skiftezonen og tager cykelskoene med herfra – alternativt kan de før
stævnestarten placeres i cykelparkeringen i det afmærkede indelukke markeret med
”Cykelsko”.
Og bruger du cykelsko, anbefaler vi, at du ligeledes placerer dine løbesko ved
udgangen af Cykelafleveringszonen i det afmærkede indelukke markeret ”Løbesko”, så
du ikke skal tilbage i bagagepladsen/skiftezonen for at hente dem efter cyklingen.
Der er IKKE adgang for andre end deltagerne i bagagezonen og i cykelparkering. Hvis du
skal svømme ude, kan den mindre bagageplads/skiftezone ved udendørsbassinet med
fordel anvendes. En oversigt over bagageplads/skiftezonen finder du under menupunktet
Skiftezone” under ”Kvindetri”

Cykelparkering
Din cykel kan afleveres ca. 30 min. før din start med den udleverede label (fås når du
registrerer dig i registreringen) til cyklen påsat synligt på styret.

Svømning
Du skal være ved bassinet senest 3 min. før din start (og tidligst 9 min. før) for at få de
sidste informationer. Du finder selv den bane, du vil svømme på inden start. Der er
svømmestart både ude og inde (se mail fra Sporti).

Cykling
Når din svømning er overstået følger du den afmærkede rute til bagagepladsen (hvor
evt. omklædning foregår) og videre ud til cykelparkering, hen til din cykel, tager din
cykelhjelm på og tager derefter din cykel og går frem til startstregen, hvor du kan stige
op på cyklen og begynde din cykeltur. INGEN START UDEN CYKELHJELM!!!
Og… Husk at følge færdselsloven!!! Og… Husk at køre fornuftigt og vis hensyn til
andre!!!
Der vil blive kørt 3 runder på en rute i og omkring Brøndbyøster. Vær opmærksom
på, at du selv skal tælle omgange !!!
Der er afmærkning på hele cykelturen med tydelige pile og skilte. De steder hvor der
kan opstå tvivl, er der placeret officials til at guide dig.
Yderligere oplysninger om cyklingen finder du under menupunktet ”Cykelrute” under
”Kvindetri”

Væske
Der er væske efter cykelturen og ca. halvvejs på løberuten. Når du kommer i mål er der
både vand, energidrik og frugt.

Løb
Når du kommer tilbage til Vestbadet efter din cykeltur, så sæt farten ned de sidste 100
m og stå af inden du passerer portalen. Der vil stå officials til at guide dig. Herefter
trækker du din cykel ind i cykelafleveringen , og lægger den der, hvor du får anvist, og
du kan nu fortsætte ud på løberuten.
Evt. skiftesko skal være placeret på det dertil indrettede område ved udgangen af
cykelafleveringszonen/starten på løberuten markeret ”Løbesko”.
Løberuten foregår på en rundstrækning omkring Vestbadet på fortove og stier.
Yderligere oplysninger om løbet finder du under menupunktet ”Løberute” under
”Kvindetri”

Målzone
Husk dit startnummer skal sættes foran, så vi kan registrere din tid. Når du er kommet
i mål, så fortsæt frem gennem målområdet til forplejningszonen, tag dig en velfortjent
drik, og hent så din cykel snarest, da der er mange deltagere i de starter, der kommer
efter dig. Husk at medbringe startnummer ellers udleveres cyklen ikke, Husk at andre
kan være i gang med deres gennemførelse af stævnet, når du er kommet i mål – så
derfor vis hensyn.
OBS! Vi gør opmærksom på, at al deltagelse foregår på eget ansvar og for egen risiko!
Du vil umiddelbart efter stævnet have adgang til din tid på www.sporti.dk. Der er
mulighed for at printe diplom ud på www.Sporti.dk

Præmier
Der vil i år være både spurt- og lodtrækningspræmie fra vores mange uundværlige
sponsorer.
Se også de opsatte lister i målzonen om du har vundet en af de mange
lodtrækningspræmier.
Præmierne skal hentes ved speakerområdet senest kl.14.00 på stævnedagen.

Kl. 12.00 vil Brøndby Triathlon Club overrække en check til Alexandra Kollegiet, som får
10 kr. pr deltager.

Gevinsterne skal afhentes senest kl.13.30. Ved uafhentede præmier trækkes der lod
senest kl 14.00.

Vi glæder os meget til at se jer alle til endnu et hyggeligt stævne, hvor vejret
forhåbentlig vil være med os!

Med venlig hilsen
Brøndby Triathlon Club