BTC Generalforsamling 2013   Recently updated !


Datoen er sat for årets generalforsamling. Den bliver afholdt tirsdag d. 26. november 2013 kl. 1900 i klubhuset. Sæt allerede nu kryds i kalenderen og gå på event og tilmeld jer. Dagsorden bliver fremsendt på et senere tidspunkt.

Mvh. og på bestyrelsens vegne