Cykling Søndag d.7-4-2013   Recently updated !


Hej Søndag d.7-4-2013 kl 10:30 kører jeg og Maja fra badesøen, og ca. 2,5 time frem, vi skal køre et blandet interval program, og alle er velkommen til at deltage i træningen. Hvis der er nogle “nye cykelmyg læs venligst nedenstående.

Sikkerhedsmanual ved cykling

INDLEDNING
Denne manual er et ”levende” regelsæt som vi vil udvikle frem igennem sæsonen.
DEN SOCIALE DEL
1. Færdselsloven skal overholdes.
Lovgivningens intentioner om ansvarlig færdsel ligeså (ikke til diskussion !).
2. Turlederen
Er ansvarlig for rutevalg og til dels sikkerheden.
Det kræver overblik, hvilket indtil nu ikke har været et problem.
Turlederen bør have mobiltelefon med.
3. Samlet gruppe:
Når man kører ud med en gruppe, kører man med denne gruppe hele vejen hjem igen, med mindre der foreligger fast aftale med turlederen om andet. Det skal være muligt undervejs at meddele, at nu ønsker man at køre selv.
4. Opsamling.
Sker efter hver skilte- og bakkespurt.
5. Punktering
Afhjælpes på stedet og min. en hjælper bliver ved den punkterede. Gruppen skal have besked og der ventes/aftales mødested hurtigst mulig.
Resten af feltet fortsætter i samlet felt og forholdsvis lavt tempo.
Der vendes efter ca. halvdelen af den tid, det forventes, at reparationen tager, og køres tilbage for at møde de havarerede.
6. Materiel skade
Søges afhjulpet på stedet efter samme retningslinier som ved punktering.
Hvis dette ikke er muligt, findes en tilgængelig mobiltelefon eller lignende og fejlen/hjælpen/afhentningen sker herfra.
7. Fysisk skade:
4. punktreglen i førstehjælp iværksættes
(Stands ulykken, Livredende førstehjælp, Alarmer, Almindelig førstehjælp)
8. Hastigheden
Er ikke altid afpasset til det, som deltagerne ”troede” :
ønsker nogen i gruppe at køre selv, skal kommunikationen foregå gennem turlederen.
DEN TEKNISKE DEL
1. Gruppekørsel ned af bakke
Forreste kører(e) træder altid rundt, så bagved liggende ikke skal bremse unødigt, skabe uro og derved sætte sikkerheden i feltet over styr
2. Gruppekørsel op ad bakke
Det er de førende, der bestemmer hastigheden op ad bakken. Overhalinger fremkalder let farlige situationer med ryttere.
Desuden er det uhøfligt at blæse uden om en førende, der slider for at trække gruppen op ad bakken. Overhalinger bør kun foretages, hvis det er besluttet at køre bakkespurt.
3. Kørsel i felt
Det er vigtigt, at man kører ved siden af sin makker. Dette gælder fra de førende og hele vejen gennem feltet. Ligeledes bør man af sikkerhedshensyn forsøge at køre forholdsvis tæt ved siden af hinanden (for ikke at fylde så meget på vejen). Det er ikke tilladt at køre op på siden af det forankørende par, for at skaffe sig selv læ, derved brydes helheden i gruppen.
De førende skal forsøge at placere sig således, at de bagvedkørende har mulighed for at få læ, d.v.s. at såfremt vinden kommer fra venstre, søges ud mod midten (naturligvis under hensyntagen til trafikken).
4. Feltets størrelse
I retningslinier for træning angives, hvor mange der kan deltage i de forskellige grupper. I visse situationer modificeres feltets form og størrelse. I stærk sidevind, kan det være en fordel at dele gruppen op i flere mindre grupper, der således kan køre i vifte. Aldrig større grupper end, at midterstriben på vejen ikke overskrides. Hvis gruppen er for stor, deles der op. så der er plads til alle.
5. Kædekørsel
Kæden kører altid rundt og rækken i læsiden kører ca. 2 km/t hurtigere – også ned af bakke. Rulleskift kan foretages til begge sider afhængigt af vindretningen. Det bør kun køres i mindre grupper (4-6 mand) med mindre, at alle deltagere er rutineret i denne form for kørsel. Træning af rulleskift bør foretages på forholdsvis brede fredelige veje.
6. Grus/huller/eller anden fare
Markeres gennem råb/håndtegn e. lign. startende med de forreste og det er forbudt at bremse/undvige, hvis der er kørere bagved. Advarsel skal kun gives for huller og andre forhindringer,
såfremt de kan skade cyklerne. Der advares p.t. om alt, hvad der ikke er glat asfalt. Er der store huller i vejen, riste der vender forkert, eller andre fejl ved vejene og deres inventar meldes det til  vejmyndighederne.
7. Advarsel
Om forfra kommende skal gives, såfremt de er til fare for feltet.
På brede veje er det sjældent nødvendigt. Undgå unødigt råben.
8. Anden trafiks passage
Hvis det af hensyn til forfra eller bagfra kommende trafik bliver nødvendigt at køre på en række, skal de forreste forsøge at accelerere således, at de bagerste ikke tvinges til at bremse unødigt. Ofte
opleves mange nedbremsninger bagerst, hvor alt klumper sig sammen uden mulighed for at komme ind til højre.
9. Skiltespurterne
Annonceres af gruppelederen og bør altid være aftalt senest
under opvarmningen. Der skal dog være plads til lidt legen. Hvis turlederen annoncerer flere spurte, skal der siges til i god tid, således at de der ønsker at køre en lang spurt får mulighed herfor.
10. Se sig tilbage
lader sig bedst gøre ved at lægge den ene arm på ”naboens” skulder for, at undgå slinger. Køres der i en række, hjælper det at tage den hånd, til den side du kigger, ned på hoften.
11. Opsamling
Turlederens opfordringer til opsamling o.l. respekteres. Er turlederen i gang med at tælle ryttere eller fortælle om turens forløb, forsøger man at hjælpe. Turlederens opfordringer til ryttere om at være
”punkteringsmakkere” eller ”undervisningsmakker” for nye medlemmer eller lignende imødekommes.
12. Sving:
“Skær” aldrig et sving ! Hold den bane du har inden svinget. Så er der bedre plads til de bagvedkørende.
13. Siddende til stående position
Skal ske uden deceleration, så den bagvedkørende ikke generes. Positionsskiftet skal enten foregå i en langsom flydende bevægelse eller i forbindelse med et antråd (acceleration). Disse teknikker skal/bør trænes
14. En række.
Førerskifte foregår efter markering med håndtegn med et kraftigt antråd med udfald til en af siderne (aftales af hensyn til vinden)..
15. To rækker.
Førerskifte foregår efter markering med håndtegn med kraftigt antråd, hvorefter yderste mand (venstre) kører ind foran og de to lader sig falde tilbage i højre side af feltet.
16. Motionsløb
Og andre situationer med stort felt og ryttere med varierende evner. Ved kørsel i stort felt, til f.eks. motionsløb, bør man kun stole på sig selv.
17. Hjelm
Det er påbudt at bruge hjelm. Det anbefales at påføre hjelmen med et navnemærkat, der evt. er suppleret med telefonnummer.
18. Tristyr
Det er tilladt at køre med tristyr på cyklen, men det er ikke tilladt at ligge nede i tristyret når man kører i en gruppe, da man ikke har samme kontrol over cyklen nede i tristyret, når der kommer bratte opbremsninger eller undvige manøvre i gruppen.
19. Cyklens tilstand
Din cykel bør til enhver tid være i forsvarlig stand.
Bremser skal være velfungerende og diverse inventar som flaskeholdere, pumper skal være fastmonteret og ikke udgøre risikomoment.
20. Ved passage af heste
Når man skal passere heste bagfra, skal det annonceres i meget god tid og meget højt og tydeligt. Eksempelvis ”Vi kommer 10 cykelryttere bagfra!”. At det skal råbes højt, og i god tid, er især af hensyn til hesten. Heste hører dårligt og kan blive meget forskrækkede, når der kommer cykelryttere bagfra. For hesten kan en flok cykelryttere opfattes som et stort, farligt og hurtigt dyr, og den kan risikere at gå i panik, hvis der kommer ikke annonceret passage. Når man passere hesten, skal man holde god afstand og overhale roligt.
21. Registrer og meld
Ved uheld med personskade skal det overvejes at anmelde episoden til politiet. Nogle forsikringsselskaber forudsætter en politirapport for at udbetale forsikring. Uanset evt. anmeldelse bør uheldets omstændigheder (hvem, hvad, hvor, hvornår og hvordan) herunder vidner noteres ned.
22. Handsker
Cykelhandsker er ikke blot komfortbeklædning. Ved styrt tager de værste knubs, når hænderne rammer asfalten.
23. Passage af store køretøjer
Især lastbiler og traktorer kan have ”blinde vinkler” og svinge/dreje pludseligt, hvilket kan skabe farlige situationer. Vær opmærksom på det forhold og hav en passende afstand, således at chaufføren
kan registrere, at der er cykelryttere på vejen. Hvis du ikke kan se sidespejlene, så kan chaufføren sikkert ikke se dig.
24. Våde brosten og afmærkninger
Hvis brosten eller vejafmærkninger er våde kan de være meget glatte. Prøv at blive siddende i sadlen, men skub vægten ud over baghjulet, når du kører på våde og glatte belægninger. Derved får dækkene bedre vejgreb. I tørvejr kan biler sprøjte vand fra vandpytter på brosten. Det kan være ekstremt farligt i sving, fordi du ikke forventer vådt føre.
25. Ved indhentning af felt
Når du indhenter et felt, er det vigtigt, at du finder feltets rytme, inden du ser dig tilbage. Hvis du ser dig tilbage for hurtigt, risikerer du, at fortsætte dit ”indhentningstempo” og køre ind i andre ryttere.