Årshjul / Periodisering / AEROB træning beskrivelse


En nu sæson er startet og vi vil her fortælle lidt om, hvorfor vi har sammensat træningen som vi har gjort.
Vi lægger stor vægt på, at alle ved hvad fokus er, ved hver træning. Det gør det som regel lettere at forstå
hvorfor pausen mellem intervallerne skal have en given længde eller hvorfor intensiteten i træningen skal
være som den er. Det giver mere udbytte og kvalitetstræning!

Uanset hvilken distance man træner til, er der tre aerobe (arbejde med ilttilførsel til musklerne) parremetre
der skal arbejdes med – Vo2 max – Arbejdsterskel – Udholdenhed. (Vi har lavet en beskrivelse af hvert
område Herunder)

Vi har valgt at koncentrere træningen, om de to parremetre, der kan være svære at træne alene, nemlig
Vo2 max og Arbejdsterskel. Den bedste måde at træne begge disse områder er ved interval træning. Derfor
vil I opleve at træningerne hovedsagligt vil bestå af Anerobe intervaller.

Sæsonen er bygget op så vi starter med en grundtrænings periode, hvor vi danner en god grundform
Derefter en opbygnings periode, hvor der kommer lidt mere mængde på og til sidst en lang konkurrence
periode, denne periode strækker sig over hele sommeren så den dække stort set hele stævne sæsonen.  (Se
evt. årsplan Herunder).
Vi vil som trænere meget gerne videns dele, så har du spørgsmål til træningen, så kom endelig med dem 

På vegne af træningsudvalget

Martin og Louise

 

Periodisering:

Vi periodiserer i år efter Ocean Lava + Dm Sprint serien + Tri på Tyren se hele periodiseringen her : Årsplan 2015-2016 BTC

 

VO2 MAX:

Triatleter har brug for at træne VO2 max, da det øger slagvolumen. Øget slagvolumen betyder, at hjertet bliver stærkere og kan pum­pe mere blod ud ved hvert slag. Det giver også en lavere puls, da hjertet ikke behøver at slå så mange gange for at få den samme mængde blod rundt i krop­pen.

Der sker en øgning i kapillærerne omkring musklerne, hvilket bevirker, at der kan optages mere ilt fra blodet til musklerne. Blodsammensætningen ændrer sig også under VO2-max træning, så hæmatokritværdien øges og blodvolumen bliver større. Når VO2 max forbedres, medfører det, at det samme arbejde kan udføres med lavere intensitet.

VO2 max træning er ikke muskelspecifik. Man kan derfor godt træne VO2 max med alternativ træning.

 

ARBEJDSTÆSKEL:

Under gennemførelsen af et Triathlon stævne, skal pulsen være så stabil som muligt, hvilket er nødvendig, når der skal arbejdes i mange timer. Er der perioder, hvor pulsen ryger op, vil det udtrætte musklerne, og de vil få vanskeligt ved at klare de mange timers arbejde.

Arbejdstærskelen har derfor stor betydning, da det er den puls / intensitet, som man kan arbejde i over længere tid. Det opti­ma­le for en triatlet under Ironman er, at pulsen er ”steady sate” med en inten­si­tet på 72%.

(Arbejdspuls – hvilepuls) : (maxpuls – hvilepuls) = intensitet/ pulsprocent

 

UDHOLDENHED:

Aerob udholdenhedstræning øger kroppens mulighed for at kunne klare længe­re­varende arbejde.

Udholdenhedstræning øger musklernes evne til at økonomiserer med energiforbruget.

Udholdenhed er muskel specifik, så det skal trænes i alle tre discipliner