Bestyrelse og udvalg


Bestyrelsen

Formand:
Søren Buurskov Larsen – email: sbuurskov@gmail.com

Bestyrelsesmedlemmer:
Kasser Pernille Karmann
Dorthe Jensen
Henrik Dornfeldt
Kenneth Clausen

Bestyrelsens primære opgave er at sikre klubbens drift i forhold til det aftalte budget på generalforsamlingen – samt øvrige planer og aftaler.
Klubben har via godkendelse på generalforsamlingen nedsat en række udvalg til at varetage, større eller udføre specifikke arbejdsopgaver. I disse udvalg er bestyrelsen repræsenteret for at sikre kommunikationen mellem udvalg og bestyrelse.

Kvindetriudvalget 

Udvalgsformand:
Dorthe Lisbeth Jensen, email: Dorthe2510@gmail.com Telefon: 2779 1584

Kvindetriudvalget er vores største udvalg, som koordinerer alt omkring vores årlige kvindetri-stævne.
Der er nedsat en række arbejdsgrupper under kvindetriudvalget, som tager sig af specifikke arbejdsopgaver ifm vores kvindetri. Arbejdsgrupperne løser alle de mange praktiske opgaver der skal løses når et stort stævne skal arrangeres og afholdes f.eks vedligehold af stævnemateriale, annoncering, bemanding, godkendelse fra kommune, politi og svømmehal m.m
I Kvindetriudvalget samt arbejdsgrupperne lægger hovedparten af vores medlemmer noget af Deres frivillige arbejde. Der kan altid bruges flere kræfter i og under dette udvalg.

Webudvalget

Webudvalget varetager det løbende vedligehold af vores hjemmeside.

Sponsorudvalget

Sponsorudvalget arbejdet primært med at identificere og lave sponsor/samarbejdspartneraftaler med relevante firmaer til vores kvindetri herunder evt. hovedsponsorer.
Sekundært arbejdes der på at skaffe medlemmer gode aftaler på sportstøj o.lign. via samarbejde med butikker/virksomheder.

Træningsudvalget

Klubben har flere uddannede trænere, disse udgør tilsammen træningsudvalget. Udvalget sikrer at træningen er koordineret på tværs af disciplinerne samt at den samlede træningsmængde og herunder intensitet er på et passende niveau ift. tidspunktet på året.

Arrangementsudvalg

Arrangementsudvalget primære opgave er at fastholde og udbygge klubbens sociale liv ved løbende at sørge for sjove sociale arrangementer. De sociale arrangementer som udvalget tager initiativ til kan være nogle faste begivenheder som indlandstræningslejr, grill-aften, Glostrup parkstafet og jule-oløb, samt evt. nye sociale en gangs begivenheder. Klubbens generalforsamling fastsætter tilskudskroner til de enkelte sociale arrangementer.