Kontingent


Kontingent:
Aktivt medlem
(kan deltage i alle klubbens aktiviteter jævnfør klubbens vedtægter): 900 kroner årligt, seniorer (18 år og opefter) + indmeldelsesgebyr kr. 500,- (kr. 1.400,- ialt)
14-17 år: kr. 400,-  årligt
8-13 år: kr. 300,-  årligt

Indbetalt kontingent refunderes ikke.

 

Støttemedlem(kan deltage i klubaftener, foredrag mv. jævnfør klubbens vedtægter): kr. 250,-

Der ydes rabat på kr. 150,- på seniorkontingentet, for hvert eget barn mellem 8 og 17 år, der meldes ind i klubben.

Jf. klubbens vedtægter og DTriFs bestemmelser opkræves der en medlemsafgift af medlemmet via klubben.
Denne afgift er inkluderet i kontingentet for aktive og støttemedlemmer.
BTC indbetaler afgiften til forbundet, når kontingent er betalt til os.
Kontingentet bedes indbetalt via klubmodul.dk eller på klubbens konto i Danske Bank 1551 4099091754, hvis du ikke bruger elektronisk betaling. Medlemskab er først gyldigt når kontingent er modtaget.