Kontingent


Kontingent (Gældende pr. 9. november 2018):

Senior kontingent 18 år og opefter (inkl. medlemsafgift til Dtrif)
Junior kontingent 14 år til og med 17 år
Børnekontingent 8 år til og med 13 år
Støttemedlem (kan deltage i klubaftener, foredrag mv. jævnfør klubbens vedtægter)
Indmeldelsesgebyr (til dækning af opstartsomkostninger)*
1.150 kr.
400 kr.
300 kr.
250 kr.
500 kr.

*) Der betales ikke indmeldelsesgebyr for børn og juniorer, såfremt mindst en af forældrene allerede er medlem af BTC.

For hvert barn (8-17 år) der betales kontingent for, reduceres 1 (forældre) seniorkontingent med kr. 150. Medlemmer under 14 år kun ifølge med voksent medlemskab.
Æresmedlemmer er kontingentfrie.

Jf. klubbens vedtægter og DTriFs bestemmelser opkræves der en medlemsafgift af medlemmet via klubben. Denne afgift er inkluderet i kontingentet for aktive og støttemedlemmer. BTC indbetaler afgiften til forbundet, når kontingent er betalt til os.

Kontingentet skal indbetales via klubmodul.dk eller på klubbens konto i Danske Bank 1551 4099091754, hvis du ikke bruger elektronisk betaling. Medlemskab er først gyldigt når kontingent er modtaget.

Indbetalt kontingent refunderes ikke.