Søndagsspin fremover   Recently updated !


Hej alle

Som vedtaget på GF tilbydes fremover søndagsspin i BTC regi fra søndag d. 1. december til søndag d. 13. april 2014. Det bliver som I kender det fra tidligere med de kendte instruktører. Det nye er, at der skal være min. 14 personer der tilmelder sig dette tilbud for at det bliver en realitet.

Derfor, giv hurtigst muligt din tilkendegivelse til trænerteamet om du ønsker søndagsspin. Herefter bliver der oprettet hold på klubmodul hvorover betalingen foregår.

På best. vegne.