Trafik official kursus   Recently updated !


Hej alle

Der bliver i dagene 15. og 16. marts afholdt trafik official kursus i Dtrif-regi. Set i lyset af de sidste års vanskeligheder med at få indkaldt hjemmeværnspoliti til færdselsregulering til vores Kvindetri ser bestyrelsen gerne at vi i BTC får uddannet nogle trafik officials. Op til fem personer er ønskeligt.

Såfremt det har interesse så giv bestyrelsen besked – bemærk der er frist for tilmelding imorgen (beklager det korte varsel)!

Læs mere om kurset her http://www.triatlon.dk/main/index.php?p=kalender/profil.php&kalender=219

Forudsætninger:
Du skal være fyldt 23 år og indenfor de seneste 3 år have taget et 6 timers førstehjælpsbevis.
official kursus:
 

Udgifter til kurset bliver naturligvis afholdt af BTC.

Mvh og på best. vegne

Henrik Storm